Årsmøte 2018

Husk årsmøte mandag 26. Februar kl 18 på personalrommet på skolen. Sakspapirer er sendt på mail.

Dagsorden:
1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av referent og saksliste
3. Styrets årsmelding for 2017
4. Revidert regnskap for 2017
5. Styrets forslag til budsjett for 2018
6. Innkomne saker
7. Valg av styre og andre verv
8. Eventuelt