Seminar 27. -28 januar 2018

LØRDAG:

Pizza til lunch

Aspirantkorps:
09.45-10.00: Oppmøte og utpakking/klargjøring
10.00-12.30: Samspill med Tora på musikkrommet. Lars Espen er med på øvelsen
12.30.13.00: Lunsj i Bessa

Juniorkorps:
12.30-13.00: Lunsj i Bessa og utpakking/klargjøring på grupperom
13.00-16.00: Øvelse i grupper med instruktører

Hovedkorps:
09.45-10.00: Oppmøte og utpakking/klargjøring
10.00-12.30: Øvelse i grupper med instruktører
12.30-13.15: Lunsj i Bessa
13.15-15.00: Samspill i aulaen med Lars Espen

SØNDAG:

Matpakke til lunch

Aspirantkorps:
10.45-11.00: Oppmøte og utpakking/klargjøring på musikkrommet
11.00-12.30: Samspill med Tora på musikkrommet
12.30-13.00: Lunsj

Juniorkorps:
12.30-13.00: Lunsj og utpakking/klargjøring på musikkrommet
13.00-15.00: Samspill med Tora på musikkrommet

Hovedkorps:
10.45-11.00: Oppmøte og utpakking/klargjøring i aulaen
11.00-13.00: Samspill i aulaen med Lars Espen
13.00-13.40: Lunsj i Bessa
13.40-15.00: Samspill i aulaen med Lars Espen