Hovedkorpset spiller i Torshovgårder søndag 2. desember

Tradisjonen tro spiller hovedkorpset i noen utvalgte gårder på Torshov på søndag 1. advent.

Det er oppmøte kl 15 i aulaen og vi skal spille i 4 ulike gårder.

Ha på vanlige klær og nisselue. Det blir servering av gløgg og noe godt etterpå for musikantene.

Vi trenger foreldrevakter så hvis du ønsker å være med for å komme i julestemning og høre barn spille, er det bare å si ifra til kasserer@lsmk.no