Oppstart høst 19

Vi starter opp igjen fra mandag 26 august med enetimer og samspill. Vi gleder oss!

Programmet er lagt ut i kalenderen på nettsiden. Det kommer mer informasjon om hvert arrangement når det nærmer seg.

Vi har flyttet samspill for aspirant og junior til musikkrommet med start for aspiranter kl 17.00. Da får vi mulighet til å ha foreldrevakter for aspiranter også.

Det jobbes enda med undervisningskabalen og opptak. Alle skal få mail fra instruktør i løpet av første skuleuke, så alt er klart før mandag 26 august. Den kvelden har vi også foreldremøte for nye foresatte.

Vi ønsker alle velkommen til nytt semester!