Huskonsert mandag 11. November 18.30

Velkommen til huskonsert 11. November! Konserten begynner klokken 18.30 og varer i ca en time.

Det vil være mulig å kjøpe kake og drikke under konserten, så ta enten med kontanter eller vipps.

–      OPPMØTE FOR MUSIKANTER:

o    Kl. 16.45: HOVEDKORPS møter i aulaen. Utpakking bakerst / øverst på galleriet for alle i HK. Sørg for å bli spilleklare så raskt som mulig.

o    Kl. 17.30: JUNIORKORPS møter på musikkrommet. Varmer opp og spiller gjennom med Tora. Solister kan komme til aulaen for gjennomgang med husbandet etter oppvarming.

o    Kl. 18.15: ASPIRANTKORPS møter i Bessa og pakker ut. Solister i AK som av sin instruktør har fått beskjed om at de skal spille med husbandet kan komme til aulaen fra ca 17.45.

–      KONSERT KL 18.30