Seminar 25-26 Januar

Lørdag 25. og søndag 26. Januar er det seminar på Lilleborg skole sammen med Sagene skolekorps. Det er booket en rekke instruktører og dirigenter og vi håper alle musikantene deltar begge dager. Dersom noen ikke har anledning å delta så meld fra til drift@lsmk.no og din korpsdirigent med det samme.

Korpset kjøper inn og ordner felles lunsj kl 12-13 begge dager.

Lørdag

  • Aspiranter: 09.45-12.00. (aspirantene spiser lunsj og går hjem)
  • Junior: Møter til lunsj kl 12. Spilletid 13.00-16.00
  • Hovedkorps: 09.45-16.00

Søndag

  • Aspiranter: 10.45 -12.00 (aspirantene spiser lunsj og går hjem)
  • Junior: Møter til lunsj kl 12. Spilletid 13.00-15.00
  • Hovedkorps: 10.45-15.00

Vel møtt!