Korpsaktivitet fram til 14. april

Denne våren tok en brå vending for oss alle, også for korpsdriften. Det er ennå mye som er usikkert om hvordan det kommer til å utvikle seg og hvor lenge det kommer til å vare. Under kommer det vi har av informasjon per dags dato, og vi vil komme med mer informasjon når vi har det.

Avlysninger som følge av Koronasituasjonen
Alt samspill frem til 14. april er avlyst. Vi kommer tilbake med oppdateringer på hva som skjer etter dette når vi vet mer. I tillegg er det nå klart at Loppemarkedet i april avlyses. For hovedkorpset avlyses også dessverre planene om tur til korpsstevne i Gøteborg.

Instrumentalundervisning over internett
Etter hva vi vet gir alle instrumentallærerne nå tilbud om undervisning per Skype og Facebook. Vi håper dette fungerer og er et positivt avbrekk i hverdagen hjemme. Dersom noen ikke har kommet i gang med dette ber vi foreldrene ta kontakt med læreren for å komme i gang. Dette tilbudet fortsetter i første omgang frem til påske.

Økonomi og kontingent
Vårens kontingent sendes også ut nå. Tilbudet i vår blir amputert som følge av Koronasituasjonen, men det blir også inntektene når vårens loppemarked avlyses, og vi vil gå med underskudd. Vi håper dere er fornøyd med tilbudet barna får gjennom denne perioden og skjønner at vi ikke har mulighet til å redusere beløpet dette semesteret.

Det er også tid til å tenke kreativt, og alle gode idèer er velkomne. Kanskje noen allerede har tenkt på å invitere til en bakgårdskonsert eller liknende? Vippsnummeret 129000 kan også brukes.

Korps på nye plattformer
Når vi ikke kan møtes fysisk trenger vi en møteplass i den digitale verden for å fortsette å spre korpsglede og motivere hverandre. Vi har derfor opprettet en lukket Facebookgruppe for hvert korps. Her kan vi dele små snutter av hjemmeundervisning eller bakgårdskonserter, øvetips og ideer til aktiviteter som kan være innbringende i mangel av årets loppemarked. Lenker til gruppene er sendt til alle foreldre per e-post

Vi håper alle kommer seg gjennom denne tiden på best mulig måte, og gleder oss til den dagen korpset skal spille sammen igjen. Vi håper ikke det blir så lenge til!

Hilsen styret