Om samspill og instrumentundervisning

Ungdomsskoleelever kan dessverre ikke møte til verken samspill eller instrumentundervisning – i første omgang gjelder dette fram til 1. desember.

For de andre musikantene i korpset gjelder følgende:

Den Individuelle instrumentundervisningen fortsetter som før. Kulturskolen fortsetter med sin undervisning så lenge skolen er åpen, men de skjerper inn på smittevernet og rengjøringen av lokalene før og etter hver undervisning. Vi minner om at alle musikanter må vaske hendene før undervisning, overholde avstandsregler og ikke møte dersom de har sykdomssymptomer.

Korpset fortsetter også med fysisk samspill, men med mindre grupper og kortere øvelser uten pause. Dette for å redusere den sosiale kontakten. Nye samspilltider og -steder blir følgende:

Aspiranter (2A+2B) kl. 16:30-17:15 i aulaen

Aspiranter (3A+3B) kl. 17:30-18:15 i musikkrommet

Junior 1 kl. 18:30-19:30 i musikkrommet

Junior 2 kl. 18.00-18.45 i aulaen

Hovedkorps kl. 19.00 i aulaen

Generelt: Det er viktig at musikantene møter til angitt tid, sitter på angitt plass og forlater skolens område rett etter samspillet. Framover vil instrumentundervisningen og samspillet konsentrere seg om repertoaret til julekonserten, som vi håper kan bli gjennomført i en eller annen form.

Oslo kommune er tydelig på at fritidsaktiviteter for barn og unge, som f.eks. skolekorps, ikke skal rammes av de nye tiltakene. Derfor fortsetter LSMK, Sagene og andre skolekorps med samspill for barn under ungdomsskole-alder inntil nye nasjonale eller lokale retningslinjer blir gitt.