Årsmøte – 25. januar klokken 20:30

Saksliste

  1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Styrets årsmelding for 2020
  4. Revidert regnskap for 2020
  5. Styrets forslag til budsjett for 2021
  6. Innkomne saker
  7. Valg av styre og andre verv
  8. Eventuelt

Møtet blir gjennomført digitalt, på Teams. Lenke er sendt til deg på e-post.

Vi gleder oss til å se deg 🙂