Begrensning på publisering av bilder

Kun de som har rettigheter “redaktør” og “forfatter” kan se denne siden

Korpset har gitt ut Samtykkeerklæring for bilder av barn. Resultatet er reservasjonslisten under. Motatte skjemaer er scannet og lagret i StyreWeb under hver musikant. Det er i tillegg laget en attributt som heter “Bilderestriksjoner” som er lagt til de som har reservert seg slik at en kan søke opp alle som har reservert seg i medlemsregisterert i StyreWeb.

Vi har lovet:

 • LSMK vil ikke ta bilder av barnet som er upassende.
 • LSMK vil ikke frigi digitale bildekopier av barnet uten spesifikt samtykke fra de foresatte.
 • LSMK vil be om spesifikt samtykke fra de foresatte dersom det skal tas bilder av barnet til journalistiske formål.

Reservasjonsliste

Oppdatert 06.03.2018

Kan ikke tas bilde av eller filmes:

 • Julie Kristin Stark Andersen, HK, Fløyte

Kan ikke publisere bilde på hjemmeside:

 • Kaia Bruland Uthus, HK, Kornett/Trompet
 • Julie Kristin Stark Andersen, HK, Fløyte
 • Lisa Hørnes Nygård, HK, Fløyte

Kan ikke dele på sosiale medier:

 • Kaia Bruland Uthus, HK, Kornett/Trompet
 • Julie Kristin Stark Andersen, HK, Fløyte
 • Lisa Hørnes Nygård, HK, Fløyte
 • Phillip Haugen, HK, Slagverk
 • Agathe Larsdatter Spurkland, Junior2, Fløyte
 • Tiril Myhrvold, Aspirant, Kornett

Kan ikke brukes i trykksaker relatert til LSMK:

 • Kaia Bruland Uthus, HK, Kornett/Trompet
 • Julie Kristin Stark Andersen, HK, Fløyte
 • Lisa Hørnes Nygård, HK, Fløyte