Driftskomite

Driftskomiteen organiserer daglig drift med ansvar for gjennomføring av program.

Teamleder Hanne Backe
hanneback@gmail.com
950 74 452
Aspirantkorps Hanna Vangen
hav.nordbo@gmail.com
992 58 678
Juniorkorps Susanne Munch-Rasmussen
susannemr@gmail.com
408 57 374
Hovedkorps Hege Blom Thorsen
hege.blom.thorsen@tine.no
915 29 868