Lære å spille instrument

Korps er kult! Korps er gøy! Alle kan spille et instrument!

Det å kunne traktere et instrument hjelper også på de fleste andre av livets områder: Det er gunstig for språkutvikling og sosialisering, og det er med på å utvikle kreativitet og fantasi. Mange hevder også at en blir klokere av å spille et instrument, spesielt om en starter i ung alder. Det utvikler deler av hjernen en ellers ikke bruker. Det er uansett hevet over enhver tvil at en blir smartere av å lære. Og å spille et instrument er gøy! Det er heller ingen som har lært seg å spille et instrument som angrer på det.

Hvor mange ganger har du ikke hørt om voksne som angrer på at de ikke fikk lære å spille et instrument da de var små? Kanskje er du en av dem selv? Nå kan du gi barnet ditt den sjansen du ikke fikk…

Det å bli god på et instrument tar tid og krever store mengder disiplin. Disiplin er gjerne ikke det unge setter mest pris på. Å øve på det samme musikkstykket i time etter time kan fort bli en tålmodighetsprøve. Men belønningen, når det endelig fungerer, er den beste følelsen som finnes. I korpset legger vi opp til at dette skal være en morsom og god prosess, på ulike nivåer i en god, sosial setting, sammen med mange andre – fra du starter som aspirant, via juniorkorpset, og helt til hovedkorpset.

Mange studier viser at barn har godt av å lytte til musikk og å lære og spille et instrument. Jo tidligere man starter, desto større er sjansen for at man finner et instrument de liker og tar med seg for resten av livet.

Det er viktig at barna får velge sitt eget instrument. Hos oss i skolekorpset får alle prøve de ulike instrumentene, og vi legger til rette for at de får spille på et av de instrumentene de liker best. Alle har sin personlighet og det gjenspeiler seg gjerne i de instrumentene de foretrekker. Ikke påtving barnet noe. Tvang fører ofte kun til vrangvilje, og musikkinteressen kan synke.

Det er viktig at foreldre, familie og alle rundt er støttende og oppmuntrende. Dersom omgivelsene ikke er entusiastiske, er som oftest ikke barnet det heller. Snakk med musikanten, øv sammen og snakk med instruktøren og dirigenten om hvordan dere best kan gjøre dette. Motiver til øving, både alene og sammen med naboen, som også spiller i korps. Inviter gjerne til en gruppeøvelse og lag en konkurranse om hvem som øver mest. En belønning underveis, skader heller ikke.

I korpset får musikantene sin egen spillelærer. Denne vil hver uke gi eleven nye utfordringer. Musikantene får gjerne en spillebok, og andre øvelser og musikkstykker som det må øves på. Instruktørene våre er godt skolerte og har god erfaring med å undervise. Ta gjerne turen innom på en spilletime en gang i blant, for å få tips om hvordan du som forelder kan følge opp hjemme, samt få informasjon om hva det øves på akkurat nå.

Still også opp på konserter og andre fremføringer. Det er få ting som gleder et barn mer enn å finne mamma og pappa, søsken, tanter og onkler blant alle tilskuerne i salen.

Be gjerne lærerne om å snakke om korpset. «Jeg hører korpset skal på tur i helgen. Det er spennende. Kan du fortelle litt?» Eller «Jeg var på korpsets konsert, det var så gøy…». «Kanskje dere som spiller i korps kan opptre på juleavslutningen?».

Når man spiller et instrument, har man en hobby for livet. Som forelder er det viktig å oppmuntre til øving og å motivere til å delta på det som skjer. Man er en del av et større fellesskap, hvor man ønsker at alle er med. Vi legger godt til rette ut fra den enkeltes behov, slik at alle kan oppleve følelesen av mestring.

Å spille er kult! Og alle instrumenter er like viktig!