Tilbud om støtte

Økonomisk støtte

Lilleborg Skoles Musikkorps er et inkluderende korps. Vi oppfordrer alle til å lese om støtteordningene under, og ta kontakt ved behov. Støtteordningene hjelper korpset – så nøl ikke med å søke!

I 2020 inngikk Bydel Sagene en samarbeidsavtale med skolekorpsene i bydelen som varer ut 2023. Gjennom denne avtalen støtter bydelen korpsene med en «hodestøtte» per medlem, samt noe støtte ved manglende innbetalt kontingent. Dette gjør at vi har mulighet til å redusere kontingent og deltageravgift for familier med lav inntekt. Ta kontakt så tidlig som mulig med styreleder@lsmk.no hvis du har behov.

Øvekollektivet i bydel Sagene

Hva er øvekollektivet?
Øvekollektivet er et tilbud til musikanter i skolekorps, der man kan komme for å øve
på spillelekser og instrumentet sitt. Tilbudet tilsvarer det man i skolen kaller
leksehjelp.
Øvekollektivet holder til på Lilleborg, Bjølsen og Nordpolen skole. Det er voksne og
ungdomspraktikanter tilstede for å hjelpe med øvingen. Det legges opp til noen felles
aktiviteter i tillegg til egenøving etter eget behov. Det serveres frukt, og legges opp til
at det skal være et hyggelig sted å være. Øvekollektivet er åpent for alle musikanter
på alle skoler – man kan delta både på sin egen nærskole og på de andre skolene
som har øvekollektiv.

PULSE er et utvekslingsprogram mellom Norges Musikkorps Forbund og Field Band
Foundation i Sør-Afrika. PULSE jobber for å styrke korpsenes holistiske og
inkluderende læringsmiljø gjennom en utveksling mellom unge profesjonelle voksne,
og kompetanseutveksling som forbedrer begge organisasjonenes kapasitet til å bidra
i lokalmiljøer. Gjennom å styrke unge menneskers myndighet og motstandsdyktighet
gjennom musikk, bidrar PULSE-programmet til å bygge mer inkluderende og sunne
lokalmiljøer.

Ungdompraktikantene er ungdom som spiller i skolekorpsene i bydel Sagene.
Ungdommene får opplæring gjennom NMF sitt praktikantprogram, og jobber sammen
med PULSE-teamet for å tilrettelegge for øving på øvingskollektivet.