Tilbud om støtte

Aktivitetsguide og økonomisk støtte

Mange barn og unge fra lavinntektsfamilier er ikke med på fritidsaktiviteter. For noen blir det for dyrt, andre mangler informasjon om hvilket tilbud som finnes, når og hvor det er aktivitet, eller hvordan de kan bli med. Lilleborg Skoles Musikkorps er et inkluderende korps. Vi oppfordrer alle til å lese om støtteordningene under, og ta kontakt ved behov. Støtteordningene hjelper korpset – så nøl ikke med å søke!

Aktivitetsguide

En aktivitetsguide kan gi støtte i 6 – 8 uker i oppstarten av aktiviteten, både hjemme og på øvelse. Selv om du allerede går i korpset oppfordrer vi alle som tror de kan ha utbytte av ordningen å søke.

  • Aktivitetsguiden er et bindeledd mellom familien, fritidsaktiviteten og evt. bydelen.
  • Aktivitetsguiden skal hjelpe barn og unge inn i en organisert fritidsaktivitet ved å hjelpe familien med å finne et passende tilbud til barnet/ungdommen og forklare familien hvordan fritidsaktiviteten fungerer.
  • Aktivitetsguiden skal bidra til at man finner en god løsning for betaling i samarbeid med idrettslaget/korpset, NAV, bydelen og familien.
  • Aktivitetsguiden skal følge til og fra øvelse/trening i begynnelsen, til barnet/ungdommen klarer seg selv.

Ordningen administreres av Norges Musikkorps Forbund. Kontakt for Lilleborg Skoles Musikkorps er:

Ida Zalk
Aktivitetsguidekoordinator
Tlf: 911 64 821
Mail: aktivitetsguideoslo@gmail.com

Mer informasjon finnes her:

Aktivitetsguide

Aktivitetsguide – infoskriv

Søknadsskjema: Aktivitetsguide Søknadsskjema Sagene barn – NORSK

Økonomisk støtte:

Bydel Sagene har foreløpig ikke støtteordninger for familier med lav inntekt som ønsker å være med i skolekorpset, men det kommer kanskje på plass i 2019. I mellomtiden vil korpset støtte så godt vi kan og vi har mulighet til å redusere kontingent og deltageravgift. Ta kontakt så tidlig som mulig med styreleder@lsmk.no hvis du har behov.