Tilbud om støtte

Økonomisk støtte

Lilleborg Skoles Musikkorps er et inkluderende korps. Vi oppfordrer alle til å lese om støtteordningene under, og ta kontakt ved behov. Støtteordningene hjelper korpset – så nøl ikke med å søke!

I 2020 inngikk Bydel Sagene en samarbeidsavtale med skolekorpsene i bydelen som varer ut 2023. Gjennom denne avtalen støtter bydelen korpsene med en «hodestøtte» per medlem, samt noe støtte ved manglende innbetalt kontingent. Dette gjør at vi har mulighet til å redusere kontingent og deltageravgift for familier med lav inntekt. Fra 2023 er det en ny ordning med Fritidskasse i bydelen. Tilskuddsordningen skal (delvis) dekke tap arrangører av fritidsaktiviteter får når deltakere under 20 år ikke har anledning til å betale (fullt ut). Det kan gis tilskudd både til kontingenter, treningsavgifter, utstyr, reiser mv. knyttet til aktivitetene. Det er korpset som søker på vegne av deltakerne.

Ta kontakt så tidlig som mulig med styreleder@lsmk.no hvis du har behov.

Øvekollektivet i bydel Sagene

Hva er øvekollektivet?
Øvekollektivet er et tilbud til musikanter i skolekorps, der man kan komme for å øve på spillelekser og instrumentet sitt. Tilbudet tilsvarer det man i skolen kaller leksehjelp.

Øvekollektivet holder våren 2024 til på Bjølsen skole. Det er voksne og ungdomspraktikanter tilstede for å hjelpe med øvingen. Det legges opp til noen felles aktiviteter i tillegg til egenøving etter eget behov. Det serveres frukt, og legges opp til at det skal være et hyggelig sted å være. Øvekollektivet er åpent for alle musikanter fra alle skolekorps i bydelen.

PULSE er et utvekslingsprogram mellom Norges Musikkorps Forbund og Field Band
Foundation i Sør-Afrika. PULSE jobber for å styrke korpsenes holistiske og
inkluderende læringsmiljø gjennom en utveksling mellom unge profesjonelle voksne,
og kompetanseutveksling som forbedrer begge organisasjonenes kapasitet til å bidra
i lokalmiljøer. Gjennom å styrke unge menneskers myndighet og motstandsdyktighet
gjennom musikk, bidrar PULSE-programmet til å bygge mer inkluderende og sunne
lokalmiljøer.

Ungdompraktikantene er ungdom som spiller i skolekorpsene i bydel Sagene.
Ungdommene får opplæring gjennom NMF sitt praktikantprogram, og jobber sammen
med PULSE-teamet for å tilrettelegge for øving på øvingskollektivet.