Tilbud om støtte

Økonomisk støtte

Lilleborg Skoles Musikkorps er et inkluderende korps. Vi oppfordrer alle til å lese om støtteordningene under, og ta kontakt ved behov. Støtteordningene hjelper korpset – så nøl ikke med å søke!

I 2020 inngikk Bydel Sagene en samarbeidsavtale med skolekorpsene i bydelen som varer ut 2023. Gjennom denne avtalen støtter bydelen korpsene med en «hodestøtte» per medlem, samt noe støtte ved manglende innbetalt kontingent. Dette gjør at vi har mulighet til å redusere kontingent og deltageravgift for familier med lav inntekt. Ta kontakt så tidlig som mulig med styreleder@lsmk.no hvis du har behov.

Aktivitetsguide

Mange barn og unge fra lavinntektsfamilier er ikke med på fritidsaktiviteter. Noen mangler informasjon om hvilket tilbud som finnes, når og hvor det er aktivitet, eller hvordan de kan bli med. En aktivitetsguide kan gi støtte i 6 – 8 uker i oppstarten av aktiviteten, både hjemme og på øvelse. Selv om du allerede går i korpset oppfordrer vi alle som tror de kan ha utbytte av ordningen å søke.

  • Aktivitetsguiden er et bindeledd mellom familien, fritidsaktiviteten og evt. bydelen.
  • Aktivitetsguiden skal hjelpe barn og unge inn i en organisert fritidsaktivitet ved å hjelpe familien med å finne et passende tilbud til barnet/ungdommen og forklare familien hvordan fritidsaktiviteten fungerer.
  • Aktivitetsguiden skal bidra til at man finner en god løsning for betaling i samarbeid med idrettslaget/korpset, NAV, bydelen og familien.
  • Aktivitetsguiden skal følge til og fra øvelse/trening i begynnelsen, til barnet/ungdommen klarer seg selv.

Ordningen administreres av Norges Musikkorps Forbund. Kontakt for Lilleborg Skoles Musikkorps er:

Ida Zalk
Aktivitetsguidekoordinator
Tlf: 911 64 821
Mail: aktivitetsguideoslo@gmail.com

Mer informasjon finnes her:

Aktivitetsguide

Aktivitetsguide – infoskriv

Søknadsskjema: Aktivitetsguide Søknadsskjema Sagene barn – NORSK