Spilleoppdrag

Korpset spiller gjerne for andre, spesielt i nærmiljøet. Det er gøy å komme ut å spille! Det kan være i barnehagen, sammen med andre korps, eller ved markeringer. Siden vi er avhengig av at musikanter og dirigent har anledning, blir disse oppdragene blir gjerne planlagt i god tid og erstatter samspill på mandager. Hvis det er en liten markering med få musikanter kan vi sjekke om hvem som har anledning – men det må passe med dirigent og sammensetningen av instrumenter.