Retningslinjer

Her er noen retningslinjer for korpsdriften

Undervisning

  • Det som øves på i samspill skal alltid ligge på hjemmesidene sammen med overordnet pedagogisk program for semesteret.
  • Musikantene skal få vite hva de skal spille på opptredener så tidlig som mulig, så de har god tid til å lære seg sin stemme. Foreløpig 17-mai program annonsees i løpet av Januar. Foreløpig juleprogram annonseres i løpet av september. Huskonsert program annonseres 4 uker før konserten. Endringer kan forekomme, og nytt materiale kan brukes når det er avtalt på forhånd og er en del av det pedagogiske opplegget.
  • Instruktører skal øve på samspillsanger og sikre seg at elevene kan gjennomføre stemmene de har fått før opptreden.
  • Hvis eleven trenger støtte eller trenger å øve mer for å kunne gjennomføre samspill program skal instruktør/dirigent informere foresatte og dirigent/instruktør, og foreslå en enkel øveplan.