Korpsstyret / Valgkomite / Revisor

Valgt på årsmøtet 31 Januar 2022.

Korpsstyret

Leder Hanna Vangen
styreleder(a)lsmk.no
99258678
Økonomiansvarlig Emma Bodman
finans(a)lsmk.no
Kasserer Charlotte Solheim
kasserer(a)lsmk.no
Styremedlem
Ansvar for inn- og utmelding
Julie Grøtnæs
Styremedlem
Kommunikasjonsansvarlig
Marte Spurkland
Styremedlem
Representant Driftskomite
Amie Eliassen
drift(a)lsmk.no
Styremedlem
Representant Materialkomite)
Thomas Krogstad
material(a)lsmk.no
Styremedlem
Representant Loppekomite
Oda Fosse lopper(a)lsmk.no

De som sitter i Drift- og Materialkomite og ikke er i korpsstyret, er valgt som varamedlemmer slik at de kan representere sin komite i styremøter. Tilsvarende er nestledere for Loppekomiteen også vara i styret.

Valgkomite

Medlem Meena Golabek meenabek(at)hotmail.com 450 89 463
Medlem Camilla Løw
camillalow(a)gmail.com
416 84 346
Medlem

Revisor

Revisor er ansvarlig for å revidere regnskap, men er ikke utdannet revisor

Revisor Leiv Holm
leiv.holm(at)gmail.com
948 14 4092