Korpsstyret / Valgkomite / Revisor

Valgt på årsmøtet 31 Januar 2022.

Korpsstyret

Leder Ellens Sandvik Mikkelsen
ellensandvikmikkelsen(at)gmail.com
959 14 909
Økonomiansvarlig Runa Urheim
runa.urheim(at)gmail.com
977 27 275
Kasserer Blir valgt av styret
Styremedlem
Ansvar for inn- og utmelding
Julie Grøtnæs
julie.magnhild.grotnaes(at)norad.no
414 74 859
Styremedlem
Kommunikasjonsansvarlig
Meena Golabek
meenabek(at)hotmail.com
450 89 463
Styremedlem
Representant Driftskomite
Ingrid Gurholt Rønsen
ingrid.ronsen(at)gmail.com
932 20 689
Styremedlem
Representant Materialkomite)
Kristin Spradbrow Treloar
k_sprad(at)yahoo.no
483 36 391
Styremedlem
Representant Loppekomite
Blir valgt av styret

De som sitter i Drift- og Materialkomite og ikke er i korpsstyret, er valgt som varamedlemmer slik at de kan representere sin komite i styremøter. Tilsvarende er nestledere for Loppekomiteen også vara i styret.

Valgkomite

Medlem Tove Klinkenberg
tovekristin.klinkenberg(at)gmail.com
952 48 626

Medlem Aksel Finborud
aksel.finborud(at)gmail.com
975 98 524
Medlem Meena Golabek
meenabek(at)hotmail.com
450 89 463

Revisor

Revisor er ansvarlig for å revidere regnskap, men er ikke utdannet revisor

Revisor Leiv Holm
leiv.holm(at)gmail.com
948 14 4092