Korpsstyret / Valgkomite / Revisor

Valgt på årsmøtet 25 Januar 2021.

Korpsstyret

Leder Sven Thore Kloster
stkloster@gmail.com
482 56 847
Nestleder Ellen Sandvik Mikkelsen
ellensandvikmikkelsen@gmail.com
959 14 909
Økonomiansvarlig Runa Urheim
runa.urheim@gmail.com
977 27 275
Kasserer Simona Pandolfo
Simona.pandolfo@yahoo.com
463 72 035
Kommunikasjonsansvarlig
Web og sosiale medier
Morten Færden Sælensminde
morten.faerden@gmail.com
952 95 079
Styremedlem
Ansvar for inn- og utmelding
Julie Grøtnæs
julie.magnhild.grotnaes@norad.no
414 74 859
Styremedlem
Representant Driftskomite
Hanna Vangen
hav.nordbo@gmail.com
992 58 678
Styremedlem
Representant Loppekomite
Stine Indergård
stineinder@hotmail.com
928 52 752
Styremedlem
Representant Materialkomite)
Malin Ellingseter
malin.ellingseter@yahoo.no
952 38 455

De som sitter i Drift- og Materialkomite og ikke er i korpsstyret, er valgt som varamedlemmer slik at de kan representere sin komite i styremøter. Tilsvarende er nestledere for Loppekomiteen også vara i styret.

Valgkomite

Leder Meena Golabek
meenabek@hotmail.com
450 89 463
Medlem Helga Hem
helga.hem@me.com
930 88 065
Medlem Susanne Munch-Rasmussen
susannemr@gmail.com
408 57 374
Medlem Aksel Finborud
aksel.finborud@gmail.com
975 98 524

Revisor

Revisor er ansvarlig for å revidere regnskap, men er ikke utdannet revisor

Revisor Leiv Holm
leiv.holm@gmail.com
948 14 4092