Web ansvarlig

Alle som er tilknyttet korpset oppfordres til å be om nettilgang. Det lønner seg å først å registrere seg som bruker (trykk «logg in» nederst til høyre på nettsiden), og deretter bruke kontaktskjema for Webtilgang. Foresatte vil da få tilgang til vaktlister, og de som har verv i korpset kan få utvidede rettigheter.

For bildebruk på nettsidene følger vi mottatte Samtykkeerklæring bilder av barn som ble gitt ut til alle høsten 2017, og vil bli gitt ut til alle nye musikanter.

For feil på nettsiden ta kontakt med webansvarlig.

Redaktør Hanne Backe
hanneback@gmail.com
950 74 452