Musikantutstyr

Her er en oversikt over hva musikantene trenger av utstyr, hva korpset holder, og hva de foresatte må besørge.

Oppstart: Ved oppstart for aspiranter holder korpset det som trengs. Når musikanten kommer i gang kan dere vurdere å kjøpe øreplugger, notestativ og instrumentstativ. Fine julegavetips! Mer informasjon finner dere under.

Instrument: Korpset besørger instrument og marsjutstyr. Daglig vedlikehold og vask av instrument gjøres av musikant/foresatt. Mindre justeringer av instrument gjøres av instrumentlærer. Ved feil eller skade må instrumentet leveres til reparasjon. Se mer informasjon på instrumentsiden.

Notebøker: Når det gjelder notebøker så sørger korpset for den første, grunnleggende boken. Etter det må dere kjøpe selv, f.eks på Lille Basun eller på nett. Der kan man f.eks bruke Notebutikken.no eller Musikkforlagene.no. Dere får beskjed fra instruktør når dette skal skje og hvilken bok det er.

Noter: Korpset holder noter og deler ut i henhold til musikals program. Musikantene får utdelt en A4 perm og noter som skal brukes på samspill. De får også utdelt noter som passer i marsjheftet som er i B5 størrelse. Det er viktig å huske notene, siden forskjellige instrumenter har forskjellige noter, og det tar tid fra øvelsen når noter må kopieres. (For mer informasjon marsjhefte se Marsjutstyrsiden.)

Noter til Marsjheftet: Musikantene får utdelt noter til marsjheftet på samspill. Det er viktig å huske notene, siden forskjellige instrumenter har forskjellige noter. For mer informasjon se Marsjutstyrsiden.

Forbruksutstyr: Forbruksutstyr som «flis» til treblåserinstrumenter må foresatte besørge. Korpset gir ut det som trengs ved oppstart for aspiranter og holder et lite «kriselager».

Notestativ: Korpset har notestativ for øvelser på skolen, men anbefaler at elevene kjøper sitt eget notestativ. For enkelte instrumenter er det viktig at notene kommer i riktig høyde når en øver (f.eks for fløyte).

Øreplugger: Korpset holder ikke øreplugger, men har et lager som det går an å kjøpe fra – se ørepluggsiden. Øreplugger anbefales for samspill.

Medaljer: Korpset gir ut medaljer. For mer informasjon se medaljesiden.

Uniform: Korpset gir ut uniform. For mer informasjon se uniformssiden.

Instrumentstativ: For de fleste instrumenter finnes det stativer en kan sette instrumentet i når en ikke spiller, eller når en har en pause i spillingen. For øvingens del anbefales å kjøpe stativ, siden instrumentet kan stå framme og minne en på å øve, og en slipper å pakke instrumentet opp og ned.