Om oss

Lilleborg skoles musikkorps ble stiftet 18. februar 1931 av overlærer Per Kviberg. Korpset holder til på Torshov i Sagene bydel i Oslo. Øvelser foregår på Lilleborg Skole. Korpset er et janitsjarkorps fordelt over tre avdelinger: aspiranter, junior og hovedkorps. Antall medlemmer i korpset er ca 65. Korpset er foreldredrevet, og ca 1/3 av musikantenes foresatte har faste roller i korpsdriften. Årsmøte i Korpset er i februar. Korpset er organisert i Norges Musikkorps Forbund.

Les Kontakt oss for adresse, organisasjon og kontaktinformasjon

Dirigenter og instruktører
Dirigentene er ansvarlig for musikalsk program og gjennomføring av samspill, konserter og seminarer. Instrumentlærerne er ansvarlig for individuell undervisning av musikantene.

Korpsstyret
Korpsstyret er øverste myndighet i korpset, og har 3 møter i semesteret. I styret ledes arbeidet ved at mandat gis komiteene med budsjett, arbeidet i komiteene koordineres, og driften ledes mot de målene som er satt.

Styrets sammensetning:
Styreleder – Leder styret
Nestleder – Leder Driftskomite
Kasserer
Styremedlem – Leder Finanskomite
Styremedlem – Leder Materialkomite

Styremedlem – Kommunikasjonsansvarlig

Styremedlem – Medlemsansvarlig

Varamedlemmer: Alle komitemedlemmer velges som varamedlemmer i styret på årsmøtet og stiller i styremøte når leder av komiteen ikke har anledning.

Driftskomiteen
Daglig drift utføres av Driftskomiteen: Oppfølging av program med arrangementer, inkludert kontakt mot dirigenter og foresatte, med de informasjonskanaler og registere som følger med. Komiteen har 4 medlemmer inklusive leder.

Finanskomiteen
Finanskomiteen har ansvar for korpsets inntekter, inkludert drift av loppemarked. Komiteen har også ansvar for å evaluere korpsets drift. Komiteen har 4 medlemmer inklusive leder.

Materialkomiteen
Materialkomiteen har ansvar for alt av korpsets materiell – instrumenter, uniformer, noter, etc – og alt som har med materiellet å gjøre fra planlegging av innkjøp, utlevering, lagring, vedlikehold, etc. Komiteen har 4 medlemmer inklusive leder.