Samspill Juniorkorps


Tid: Mandager, 18:00 – 19:30

Sted: Aulaen, Lilleborg skole

Dirigent: Tora Moe Fause

Foreldrevakter: 2 foresatte fra Juniorkorpset. Se egen vaktliste og instruks. Servering av frukt.

Husk:

  • Barna kan trenge en ekstra matpakke!
  • Gi i beskjed til Tora hvis du ikke kan komme på sms 992 55 212

På samspill har instrumentene forskjellige stemmer. Der får hver elev utdelt notene for det som skal spilles. Øving på samspillnotene får musikanten også hjelp til på enetimene, men husk å ta med alle noter dit. Det er veldig viktig at musikantene møter både til samspill og enetimer. Hvis ikke, blir man raskt hengende etter. Det er også viktig at foreldre legger til rette for, og motiverer til, at musikantene øver hjemme. Se også Retningslinjer for annonsering og oppfølging av spilleprogram. I samspill og konserter er alle med på det nivået de er – det er ingen reservebenk i korpset. Ta gjerne kontakt med Tora, dersom du har musikalske spørsmål.

Program høst 2020

Nå øver juniorkorpset følgende konsertstykker og marsjer:

  • New Kids on the Blocks
  • Mamma Mia
  • We will Rock You
  • Faded
  • Medallion Calls

Med forbehold om endringer. Flere stykker kan komme.