Opptak av nye musikanter

Alle har glede av å spille i korps! Så begynn å spille et instrument nå!

Vi har de siste årene hatt opptak av nye musikanter på våren, og disse starter opp som nye aspiranter fra høsten. Programmet for opptak starter med rekrutteringskonsert på skolen i skoletiden, gjerne allerede i april. Så følger en invitasjon til å se og prøve instrumenter, der en også skriver seg på liste med instrumentønske. Du finner tidene i programmet, og som nyheter på nettsiden når det nærmer seg. Informasjon blir også gitt på rekrutteringskonserten i skoletiden. Alle elever, barn og ungdom opp til 19 år kan spille i skolekorpset.

Før sommerferien starter blir søkerlisten behandlet av korpsstyret. Ønsker blir vurdert mot ledige instrumenter, kapasitet hos instruktører, instrumentbehov for korpset og fordeling av instrumenter blant de nye aspirantene. Vi hensyntar fysiske og pedagogiske behov, muligheter og begrensninger. Vi prøver også å ta hensyn til søsken og venner fra samme klasse som gruppe. Det blir sendt ut tilbud om plass, og resterende på listen får tilbud om å stå på venteliste.

Det kan komme noen endringer i løpet av sommeren, eller i starten av høstsemesteret som gjør at de på venteliste får tilbud om plass. Når vi kommer godt ut i høstsemesteret har aspirantene lært så mye og kommet så langt på sine instrumenter at det kan være bedre å vente på opptaket neste år. Da er de på venteliste fra i fjor garantert plass. De siste årene har i underkant av 20 blitt tatt opp i korpset. De yngste har kommet på venteliste, og så blitt tatt opp neste år.

Aspirantene kan komme fra alle klassetrinn, og alle starter i aspirantkorpset. Ved oppstart får de delt ut instrument, og har instruksjon med instrumentlærer en gang i uken. Instrumentlærer kan ha elever fra rett etter skoleslutt, så de yngste har ofte timer mens de er på Aktivitetsskolen. De forskjellige instrumentgruppene har øving på forskjellige dager. Se egen oversikt. Etter høstferien starter samspill med nye aspiranter, som er på mandager.

En behøver ikke gå på Lilleborg Skole for å gå i korpset. Vi har musikanter i korpset som bor i nærmiljøet, men som går på andre skoler. Vi har også ungdomsskoleelever i korpset, som har gått ut fra Lilleborg. Du kan fortsette å spille i korpset ut det året du fyller 19 år. Noen fortsetter etter dette også, eller starter å spille i et voksenkorps.

Musikantene er Aspirant i ett år, Junior i to år, og går deretter i Hovedkorpset. Hvis enkelte har rask progresjon kan de bli flyttet opp tidligere. Det hender innimellom, men er sjelden. Dette avhenger som oftest av svært stor motivasjon og mye hjemmeøving)

Dersom søker har spilt før, vil dirigent vurdere nivå så hun/han starter på rett nivå.

Vi ønsker elever fra alle trinn velkommen i korpset! Elever som starter i storskolen (5.-7. trinn), i ungdomsskolealder eller eldre vil kunne få et eget opplegg etter nærmere avtale.