Enetimer

Alle musikanter får egen instrumentundervisning 20 til 30 minutter hver uke. Det er Instrumentlæreren som organiserer tidene for hver enkelt. Flere kan også øve sammen hvis det er fungerer godt, f.eks 3 stykker som øver en time sammen med instrumentlærer. På høsten er det flere musikanter enn på våren, så høstsemesteret har typisk noe mer sammenslåing enn vårsemesteret.

I enetimene øver musikantene individuelt med instrumentlærer etter egen progresjon og egne læremidler, typisk en øvebok for instrumentet og annet materiale som spillelærer gir ut. Derfor vil det variere hva hver enkelt øver på. Veldig generelt kan vi si at de som øver mye har stor progresjon, mens de som øver mindre har lavere progresjon. Her må en ta kontakt med den enkelte instrumentlærer.

Les gjerne om å lære å spille instrument og om å øve hjemme. Se også Retningslinjer for annonsering og oppfølging av spilleprogram. Det er viktig at foreldre legger til rette for, og motiverer til, at musikantene øver hjemme. I enetimene får alle musikantene også hjelp til å øve på samspillnotene.

Det kan bli endringer på tidene under, følg med på informasjon fra instrumentlærer og korpset

InstrumentDagTidspunktRom
TromboneOnsdag14.00 – 18.00Rom 610 og tekstilrommet i 1. etasje i E-bygget
KlarinettMandag14.00 – 18.30
K&H-rommet i 1. etasje i E-bygget
SaksofonTorsdag14.00 – 18.30
Rom 610 i 1. etasje i E-bygget
FløyteOnsdag14.45 - 19.15Det gamle musikkrommet (642) i 4. etasje i E-bygget
Trompet / KornettOnsdag og fredag14.00 - 18.30
K&H-rommet i 1. etasje i E-bygget
HornMandag14.00 – 17.00
Naturfagsrommet i 1. etasje i E-bygget
Slagverk og BassMandag og onsdag14.00 – Korpsloftet og musikkrommet i 6. etasje i E-bygget