Materialkomite

Komiteen har ansvar for alt av korpsets materiell som uniformer, instrumenter og annet utstyr.

Oppgaver:

Innkjøpsplan – Lage forslag til innkjøp til budsjettarbeid. Spill inn til finanskomite
Utføre innkjøp – Utføre innkjøp i henhold til budsjett i samarbeid med kasserer
Sirkulasjon av materiell – Ansvar for registrering, merking, tildeling, utlevering og tilbakelevering og kassering av materiell
Arkiver og register – Holde arkiver og register over materiell ajourført
Vedlikehold – Ansvar for oppfølging av vedlikehold av materiell
Organisering av materiell – Ansvar for lagring, sortering og rydding

Leder
Ansvar for uniform
Kristin Spradbrow Treloar
k_sprad(at)yahoo.no
483 36 391
Medlem
Ansvar for instrument
Sven Thore Kloster stkloster(at)gmail.com
Medlem
Medlem
Ansvar for annet utstyr