Materialkomite

Komiteen har ansvar for alt av korpsets materiell.

LederMalin Ellingseter
malin.ellingseter@yahoo.no
952 38 455
Medlem
Ansvar for instrument
Kristin Nordstrøm
kristin.nordstroem@gmail.com
Medlem
Ansvar for uniform
Malin Ellingseter
malin.ellingseter@yahoo.no
952 38 455
Medlem
Ansvar for annet utstyr
Ingrid Rønsen
ingrid.ronsen@gmail.com
932 20 689