Juniorkorps

Når musikantene har gått et år i aspirantkorpset blir de flyttet over i Juniorkorpset, og der spiller en i to år. (Junior 1 og Junior 2)

Juniorkorpset har egen dirigent, eget samspill, og eget opplegg på seminarer. Det er ca 25 – 30 musikanter i Juniorkorpset.