Hovedkorps

I hovedkorpset har musikantene fra tre års erfaring, til mange års erfaring. Musikanter spiller fremdeles i korpset, selv om de har gått ut av Lilleborg skole. De eldste er gode rollemodeller for de yngre og hever korpsets nivå, så de er viktige ressurser for korpset. Derfor blir det også lagt tilrette for at de eldste skal kunne få flere utfordringer.

Hovedkorpset har egen dirigent og eget samspill. Øvelser og program er større for hovedkorpset enn for Juniorkorpset. Her blir det mye nytt å lære, og bra korpstrykk. Samtidig som vi øver på å bli gode, er alle med på sitt nivå – her er ingen reservebenk.

For å starte i hovedkorpset må musikantene gjennom et såkalt «oppspill». Dette innledes med en god øveprosess i samarbeid med dirigentene og instruktørene, og man blir forberedt på å spille i hovedkorpset. Det skjer normalt siste våren en er Junior 2. I hovedkorpset er en HK Junior i 2 år, og så går en over i HK Senior. Det er ca 15 – 20 musikanter i Hovedkorpset – men vi blir gjerne fler!

Vi kan gjerne si at hovedkorpset er «seniorkorpset», da dette består av de eldste musikantene. Man kan som hovedregel spille i korpset ut det året man fyller 19 år, men mange fortsetter også etter dette.