Slutte i korpset

Vår erfaring er at det er forskjellige grunner til at musikanter slutter i korpset, men vi ønsker uansett å bli kontaktet hvis musikanten har mistet motivasjonen for å se om det er noe vi kan gjøre. Jo tidligere, jo bedre.

Alle opplever medgang og motgang når de øver på et instrument, og ofte går progresjonen i rykk. Vi har flere ganger opplevd at musikanter har slitt med enkelte ferdigheter, og så når det starter å løsne vil de slutte. Det synes vi er veldig synd. Musikanten skjønner først hvor mye han/hun har lært hvis en sammenligner med hva musikanten kunne for ett år siden. De fleste av våre profesjonelle instruktører forteller at de aldri hadde blitt musikere hvis ikke de hadde blitt oppmuntret og og fulgt opp på spilling, og ført gjennom perioder med dårlig motivasjon. En aktivitet som vi vet inspirerer og som kan snu motivasjonsproblemer er tilbudene fra NMF: Sommerkursene, Vinterpulse, tillitsmannskus for de eldste. Spør gjerne dirigenten eller instruktøren om deres egen erfaring.

Det kan også være at venner slutter i korpset, som gjør at en mister motivasjonen. Det er trist med en gang, men etter en stund finner en gleden igjen. Hvis det er noe vi kan gjøre for å hjelpe til, er det bare å gi beskjed. Det går f.eks an å øve sammen.

Hvis det til slutt blir bestemt at musikanten slutter må en ta kontakt med Driftskomiteen og gi beskjed, så fort som mulig. Sluttemelding må sendes inn i god tid før semesterstart dersom man skal unngå å bli fakturert for semesteret. Dette fordi spillelærere bookes i forkant av kommende semester.

Planen for semesteret er planlagt med alle musikanter, så semesteravgift blir ikke returnert.