Samspill Hovedkorps

Tid: Mandager, 17:45 – 20:00

Sted: Aulaen, Lilleborg skole

Dirigent: Lars Espen Rath Vestad

Hovedkorpsets tillitsvalgte:
(valgt for 2020 – 2021)
                                                                                      Bilde: Dirigent Lars Espen og hovedkorpset

Henrik (vara: Mats)

Maja (vara: Synne)

(nytt valg av to representanter og en vara skjer i januar 2021)

Foreldrevakter: 2 foresatte fra Hovedkorpset. Se egen vaktliste og instruks. Servering av frukt utgår dessverre foreløpig, pga. korona. Det er laget et eget kart med oversikt over hvem som skal sitte hvor. Smittevern er viktig, så alle må vaske hender i min. 40-60 sekunder, eller håndsprites inn og ut, samt i pausa. Hendene skal være fuktig i minst 30 sekunder. Se nærmere instruks.

Husk: Gi beskjed til Lars Espen hvis du ikke kan komme!

Send gjerne en sms til 906 53 555, eller en e-post til lars.espen.rath.vestad@stange.kommune.no

I samspill har instrumentene forskjellige stemmer. Hver elev får utdelt notene for det som skal spilles. Notene er blitt tilpasset de instrumentene som besetningen har, slik at det totale musikalske uttrykket blir riktig. Hvis viktige instrumenter er borte på en konsert kan en være nødt til å endre notene for andre musikanter rett før konserten for kunne representere stemmene som utgjør musikkstykket. Derfor er det viktig å møte opp og eventuelt gi beskjed i god tid hvis du ikke kan spille på de opptredener som er planlagt!

Øving på samspillnotene får musikanten også hjelp til i enetimene. Det er veldig viktig at musikantene møter både til samspill og enetimer. Hvis ikke, blir man raskt hengende etter. Det er også viktig at foreldre legger til rette for, og motiverer til, at musikantene øver hjemme. Se også Retningslinjer for annonsering og oppfølging av spilleprogram.

I samspill og på konserter er alle med på det nivået de er – det er ingen reservebenk i korpset.

Ta gjerne kontakt med Lars Espen, dersom du har musikalske spørsmål. 

Repertoar frem mot julekonsert:

Nedenfor ser du hva hovedkorpset jobber med frem mot julekonserten 6. desember og DM i Fredrikstad den 17. april. 

NB! HUSK Å SJEKKE TERMINLISTA! 🙂

A. Konsertstykker:

(Listen er ikke endelig til julekonserten)

 • Glade jul
 • Selmas Sang
 • Sleigh Ride
 • The Polar express
 • Tre nøtter til Askepott
 • March of the magical toys
 • En stjerne skinner i natt
 • Sonjas Sang
 • Lime Tree Islet
 • Air of Nobility
 • Celtic
 • St. Petersburg March
 • Shallow
 • Pirates of the Caribbean
 • Møkkamann
 • New kids on the block

B. Marsjer i mappa:

1. Flaggfanfare

2. Ja, vi elsker

3. Lilleborg-Samba

4. Norge i rødt, hvitt og blått

5. Stamp

6. The Red Rock March

7. Gud signe vårt dyre fedreland

8. Gammel Jegermarsj

Obs! Endringer kan forekomme! Følg med på denne siden! Marsjene er i rekkefølge!

Husk å øve på marsjer og konsertstykker sammen med spillelæreren din.

Husk å ta med alle noter, blyant, marsjhefte, noteklype, sele etc. til alle øvelser!

Ta alltid med alle samspillnoter til spilletimen, og øv på dette sammen med instruktøren din.