Samspill Hovedkorps

Tid: Mandager, 17:45 – 20:00

Sted: Aulaen, Lilleborg skole

Dirigent: Lars Espen Rath Vestad

Hovedkorpsets tillitsvalgte:
(valgt for skoleåret 2018 – 2019)
Dirigent Lars Espen og hovedkorpset
Mats Lochner

Foreldrevakter: 2 foresatte fra Hovedkorpset. Se egen vaktliste og instruks. Servering av frukt.

Husk: Gi beskjed til Lars Espen hvis du ikke kan komme!

Send gjerne en sms til 906 53 555, eller en e-post til lars.espen.rath.vestad@stange.kommune.no

I samspill har instrumentene forskjellige stemmer. Hver elev får utdelt notene for det som skal spilles. Notene er blitt tilpasset de instrumentene som besetningen har, slik at det totale musikalske uttrykket blir riktig. Hvis viktige instrumenter er borte på en konsert kan en være nødt til å endre notene for andre musikanter rett før konserten for kunne representere stemmene som utgjør musikkstykket. Derfor er det viktig å møte opp og eventuelt gi beskjed i god tid hvis du ikke kan spille på de opptredener som er planlagt!

Øving på samspillnotene får musikanten også hjelp til i enetimene. Det er veldig viktig at musikantene møter både til samspill og enetimer. Hvis ikke, blir man raskt hengende etter. Det er også viktig at foreldre legger til rette for, og motiverer til, at musikantene øver hjemme. Se også Retningslinjer for annonsering og oppfølging av spilleprogram.

I samspill og på konserter er alle med på det nivået de er – det er ingen reservebenk i korpset.

Ta gjerne kontakt med Lars Espen, dersom du har musikalske spørsmål. 

Repertoar frem mot jul:

Nå jobber hovedkorpset med følgende frem mot julekonserten 2. desember og DM i mars 2020:

A. Konsertstykker:

– Jul i Svingen

– Møkkamann

– Pirates of the Caribbean

– Shallow

– March of the magical toys

– Tenn lys

– Glade jul

– Deilig er den himmel blå

– Tre nøtter til Askepott

– The Polar Express

– Selmas Sang

– En stjerne skinner i natt

– Deilig er jorden

B. Marsjer i mappa:

1. Gammel Jegermarsj

2. Norge i rødt, hvitt og blått

3. Lilleborg-Samba

4. The Red Rock March

5. Snappy Snares

6. Bravo March

7. Den Norske Løve (NY!)

8. Dixieland Strut (NY!)

Obs! Endringer kan forekomme! Følg med på denne siden! Marsjene og musikkstykkene er ikke i rekkefølge!

Husk å øve på marsjer og konsertstykker sammen med spillelæreren din.

Husk å ta med alle noter, blyant, marsjhefte, noteklype, sele etc. til alle øvelser!

Ta alltid med alle samspillnoter til spilletimen, og øv på dette sammen med instruktøren din.