Samspill Hovedkorps

Tid: Onsdager, 17:15 – 19:30 (merk ny dag fra januar 2022)

Sted: Aulaen, Lilleborg skole

                                                                                                 

Bilde: Dirigent Lars Espen og hovedkorpset

Dirigent: Lars Espen Rath Vestad

Hovedkorpsets tillitsvalgte:
(valgt for 2021 – 2022)                                                                                  

Maja (vara: Ada J)

Linus (vara: Henrik)

(Nytt valg av to representanter med vararepresentanter skjer i januar 2022.)

Foreldrevakter: 2 foresatte fra Hovedkorpset. Sendes på egen liste. Servering av frukt utgår dessverre foreløpig, pga. korona. Det er laget et eget kart med oversikt over hvem som skal sitte hvor. Smittevern er viktig, så alle må vaske hender i min. 40-60 sekunder, eller håndsprites inn og ut, samt i pausa. Hendene skal være fuktig i minst 30 sekunder, også ved bruk av håndsprit. Se nærmere instruks. Alle messingblåsere må ha papir til tømming av kondens, som deles ut av foreldrevakten. Voksne bruker munnbind, samt plastikkhansker i kontakt med musikanter / instrumenter.

Husk: Gi beskjed til Lars Espen hvis du ikke kan komme!

Send gjerne en sms til 906 53 555, eller en e-post til lars.espen.rath.vestad@stange.kommune.no

I samspill har instrumentene forskjellige stemmer. Hver elev får utdelt notene for det som skal spilles. Notene er blitt tilpasset de instrumentene som besetningen har, slik at det totale musikalske uttrykket blir riktig. Hvis viktige instrumenter er borte på en konsert kan en være nødt til å endre notene for andre musikanter rett før konserten for kunne representere stemmene som utgjør musikkstykket. Derfor er det viktig å møte opp og eventuelt gi beskjed i god tid hvis du ikke kan spille på de opptredener som er planlagt!

Øving på samspillnotene får musikanten også hjelp til i enetimene. Det er veldig viktig at musikantene møter både til samspill og enetimer. Hvis ikke, blir man raskt hengende etter. Det er også viktig at foreldre legger til rette for, og motiverer til, at musikantene øver hjemme. Se også Retningslinjer for annonsering og oppfølging av spilleprogram.

I samspill og på konserter er alle med på det nivået de er – det er ingen reservebenk i korpset.

Ta gjerne kontakt med Lars Espen, dersom du har musikalske spørsmål. 

Repertoar:

Nedenfor ser du hva hovedkorpset jobber med. Repertoar til DM i mars legges snart ut.

NB! HUSK Å SJEKKE TERMINLISTA! 🙂

A. Konsertstykker:

 • John Williams in Concert
 • Norwegian Sunset, som går rett over i:
 • Flåklypa Grand Prix
 • Soul Bossa Nova
 • The Avengers
 • Shallow
 • How to train your dragon
 • Harry Potter

Husk at ungdomsbandet må øve på sine stykker

B. Marsjer i mappa nå:

1. Lilleborg-Samba

2. Gammel Jegermarsj

3. The Red Rock March

4. Norge i rødt, hvitt og blått

5. Stamp!

I tillegg skal marsjmappa inneholde følgende til 17. mai:

 • Flaggfanfare
 • Ja, vi elsker
 • Gud signe vårt dyre fedreland (Fedrelandssalmen)

Obs! Endringer kan forekomme! Følg med på denne siden! Marsjene er i rekkefølge!

Husk å øve på marsjer og konsertstykker sammen med spillelæreren din.

Husk å ta med alle noter, blyant, marsjhefte, noteklype, sele etc. til alle øvelser!

Ta alltid med alle samspillnoter til spilletimen, og øv på dette sammen med instruktøren din.