Aspirantkorps

Det første året er en i aspirantkorpset. Aspirantkorpset har egne samspill der man lærer å spille sammen. Det pedagogiske opplegget er tilpasset at alle aspirantene er helt nye på instrumentet sitt. Det er forbløffende hvor mye kult en kan spille sammen selv en bare kan noen få toner på instrumentet sitt. Siden musikantene er i forskjellig alder når de starter i korpset, vil det være aldersforskjeller i gruppen.

På konserter har aspirantkorpset egne framføringer, og på seminarer har de egne øvelser.

Det er vanligvis ca 15 – 20 musikanter i aspirantkorpset.