Driftskomite

Driftskomiteen organiserer daglig drift med ansvar for gjennomføring av program.

Leder
Ellen Thelle
ellenmthelle@hotmail.com
934 53 188
Hovedkorps (HK1 og HK2)
Juniorkorps 2 (JK2)
Ellen Thelle
ellenmthelle@hotmail.com
934 53 188
AspirantkorpsOda Fosse
odafosse@gmail.com
416 23 178
Juniorkorps 1 (JK1)Ingrid Gurholt Rønsen
ingrid.ronsen@gmail.com
932 20 689

Permisjon vårsemester
Hanna Vangen
hav.nordbo@gmail.com
992 58 678