Driftskomite

Driftskomiteen organiserer daglig drift med ansvar for gjennomføring av program.

Leder Ingrid Gurholt Rønsen
ingrid.ronsen(at)gmail.com
932 20 689
Medlem
Ellen Engebretsen
ellenen(at)hotmail.com
406 05 800

Medlem
Christina Friis

Medlem
Peder Øiseth

Medlem
Amie Eliassen