Driftskomite

Driftskomiteen organiserer daglig drift med ansvar for gjennomføring av program.

Kontaktpersoner:

Amie Eliassen (leder)
amie.eliassen@gmail.com

Ellen Engebretsen (medlem)
ellen@hotmail.com