Driftskomite

Driftskomiteen organiserer daglig drift med ansvar for gjennomføring av program.

Leder Anders Gjøsund
anders.gjosund@sweco.no
924 05 673
Medlem Egil Elseth
egil.elseth@gmail.com
986 26 179