Marsjutstyr

Fra prøve 17.-mai 2017 med skolen oppover Vogtsgate. Alt marsjutsyret er på plass.

Når vi skal ut å marsjere trenger vi marsjutstyr for holde instrument og noter, typisk marsjhefte og noteklype. Akkurat hvilket utstyr som brukes er avhengig av instrument. For aspirantene er spillingen basert på at en husker notene, så de har litt mindre å passe på.

Marsjhefte
Horn med noteklype festet via en klemme på et rør

Utstyret som trengs skaffes av korpset og tilpasses av dirigentene på samspill. Dette starter vi tidlig med i marsjsesongen, så vi er klare i god tid. Deretter er det viktig at musikantene tar vare på utstyret selv. Musikantene får god hjelp og lærer seg hvordan utstyret skal brukes under marsjterningen.

Enkelte instrumenter har eget utstyr for marsjering. Halsreimer for å ta vekten av instrument og bandolær for tyngre instrumenter. For El-bass går vi med egen tralle med batteri og høytaler, som en voksen vil trille ved siden av musikanten. Slagverk har egne seler som blir oppbevart på skolen.

Hvis det regner bruker korpset regnfrakker som oppbevares på skolen, og treblåserinstrumentene har også eget regntrekk. Hvis det er kaldt bruker vi hvite hansker som vil bli delt ut på skolen hvis det er behov.

Når vi er ute og marsjerer hender det at marsjheftet faller av. Da går musikanten videre, og så har vi voksne som går bak korpset og plukker opp marsjheftet, og bærer det fram til musikanten igjen, så det kan settes på igjen mens han/hun går.

Hvis du har spørsmål om marsjutstyr, ta kontakt med dirigenten til ditt korps.

Hvis du har mistet noe av marsjutstyret er det mulig få nytt – vi har et lite lager, men vi kan ikke garantere at vi har akkurat det som ditt instrument trenger. Det finner vi ut på første øvelse.

Mer detaljer om noteklyper og klemmer:

Alle (junior og hovedkorps) får marsjhefte. De som spiller fløyte har egen holder som festes på armen for å holde marsjheftet. De fleste andre instrumenter setter noteheftet på en noteklype som er festet til instrumentet. For en del messinginstrumenter har noteklypen en stang som settes i et spor som finnes på instrumentet. For andre instrumenter benyttes en klemme mot instrumentet; For horn benyttes festering som klemmer rundt et av rørene på instrumentet; For trombone benyttes klemme mot på klokkestykket; Klarinett har festering som kommer sammen med noteklypen. Se bilder under. Hvilke noteklyper som passer kan variere mellom instrumentfabrikanter (f.eks forskjellig tykkelse på stangen), så når vi kjøper utstyret må vi vite hvilket instrument det er til.

Noen av klypene kjøpes med rette stenger som må bøyes til. Tilpassing av stenger for noteklyper gjøres under samspill. NB! Ikke prøv å bøye til stangen til noteklypen når den er montert på instrumentet! Da kan feste på instrumentet ryke, og hele instrumentet må leveres på reparasjon.

 

Fløytister bruker feste på armen
Klemme til trompet – festes på klokkestykket
Klemme til trombone – flestes til klokkestykket
Noteklemme med festering til klainett
Noteklype til saksofon
Klemme til å feste noteklype med stang. Stangen går inn i den firkantete åpningen øverst. Typisk for Horn.
Noteklype med rett stang for tilpassing med instrument – for messing/trompet