Velkommen til Korpset!

Hei!
Så fint at du har lyst til å være med i korpset og lære å spille et instrument. Velkommen til Lilleborg skoles musikkorps! Vi er en flott gjeng, som er glad i musikk. Sammen lager vi et godt, sosialt miljø, og vi håper du vil trives i korpset.

Å være korpsmusikant
Når du spiller i korps er det viktig at du møter på alle øvelser, seminarer og konserter. Å spille i korps er som å spille på lag – alle må være med for at det skal bli bra. Vi drar også på turer innimellom. Dette kan være et stevne, en helgetur sammen med et annet korps, til Tusenfryd eller til utlandet.

For å hjelpe deg selv til å bli best mulig, er det viktig å øve hjemme. Men du kommer til å ha en egen spilletime (20-30 minutter) med din instrumentallærer, og samspill med de andre på ditt nivå (aspirant, junior, hovedkorps), hver uke. I tillegg er det av og til konserter og seminar (et seminar er en litt lenger øvelse der vi ofte øver på litt annet enn til vanlig, gjerne på helg). For at du skal lære deg å spille må du også øve hjemme. Jo mer du øver, dess flinkere blir du. Og jo flinkere du blir, jo mer gøy blir det!

Du får låne instrument og uniform av korpset, og dette kan du regne som «ditt» mens du er i korpset. Disse tingene må du være veldig forsiktig med, så de ikke går i stykker. Instrumentene går gjerne i arv og kan brukes av andre musikanter når du vokser fra dem (det er vanlig å bytte instrument også, etter hvert som man vokser).
Hvis du lurer på noe kan du spørre spillelæreren din, dirigenten, eller noen andre voksne. Du kan også be foreldrene dine om å spørre.

Husk at alle skal ha det fint i korpset. Hør på dirigenten og instruktører. Ha respekt for de andre barna og de voksne, så blir det hyggelig for alle å være med.

Lykke til med spillingen!

Å være korpsforeldre
Hei, og velkommen til dere også! Kanskje har dere hørt rykter om at å være korpsforeldre krever mye aktivitet og innsats. Men korpset griper ikke mer inn i hverdagslivet enn medlemskap i et idrettslag gjør – og vi kan nesten garantere at loppemarked er mye hyggeligere og morsommere enn du trodde 🙂

Foreldrenes viktigste jobb er å passe på at barnet ditt møter opp på alle spilletimer, samspill, seminarer og konserter. Etter at vi tok i bruk appen Spond som kommunikasjonskanal har det blitt lett å følge med. Se spesielt på aktivitetskalenderen.

Husk å gi beskjed om tidspunkt for spilletimer på AKS, dersom barnet ditt er der. Nesten alle barn trenger å minnes på dette ofte (hver gang), da det er fort gjort å glemme spilletimen sin når man leker ute i skolegården. Hvis barnet ikke kan møte, må du gi beskjed til spillelærer (individuelle timer) eller dirigent (samspill) så snart du vet om det. Kontaktinformasjon ligger på hjemmesiden. Tid for spilletime avtales i starten av hvert semester direkte med spillelærer.

Det første året er musikanten aspirant, og i starten øver vi mye på rytme og lekbasert undervisning på instrumentet. Så kommer to år som junior der en er med i Juniorkorpset (JK), før en kommer opp i hovedkorpset (HK).

For junior- og hovedkorps er det foreldrevakter på øvelsene. Vaktlistene og beskrivelse av hva du skal gjøre ligger også på hjemmesiden. Du vil også bli bedt om å hjelpe til på noen seminarer og andre arrangementer. Oppgavene fordeles slik at alle må gjøre litt. Hvis ikke du har mulighet til å stille, ber vi deg om å finne en annen å bytte med. Vaktlister kommer ut tidlig. Det er lurt å sette av dagene du må stille for korpset inn i kalenderen, så du ikke glemmer det, eller får vanskeligheter med å bytte vakt, ev. vansker med å stille selv. Det er hyggelig å være med på korpset sine aktiviteter. Det er flott å følge med på barna og ungdommene sin musikalske utvikling, så dette er overhodet ikke noe «pes».

Det koster ca. 20-25.000 pr. barn pr. år å drive korpset. To ganger i året får du en faktura for kontingent. Denne er på 1750 kr pr semester (2023). Resten av pengene skaffer vi hovedsakelig gjennom loppemarkedene som vi arrangerer vår og høst. Her må alle jobbe så mye de kan, fra fredag ettermiddag til søndag kveld. Det er en morsom, men hektisk form for dugnad, som mer eller mindre er med på å drifte hele korpset vårt.
Og hvem vet, kanskje har du et uoppdaget talent for gjenbrukssalg av klær, bøker, leker, kjøkkentøy eller sportsutstyr.

Hvis du legger ut penger for korpset, må du sende kvittering merket med navn og kontonummer til kassereren (står på hjemmesiden hvem det er). Husk at alle innkjøp skal være avtalt.

Hjelp barnet å ta vare på instrument og uniform – dette er verdifulle ting som det er meningen at flere skal kunne bruke. Og motivér barnet ditt til å øve hjemme. Det å øve jevnt og trutt gjør at eleven raskt mestrer instrumentet sitt. Det er viktig å skape gode rutiner for hjemmeøving tidlig. Og jo bedre musikantene blir, jo morsommere blir det å spille – både alene og sammen i korpset.

Hvis barnet ditt mister motivasjonen snakk med barnet, snakk med spillelæreren / dirigenten. Kanskje kan vi med enkle grep gjøre endringer som hjelper. Vi ønsker ikke at musikanter slutter midt i semesteret. Da er spillelærer betalt og det skaper uro i gruppene når det må omrokkeres.

Husk at korps er et lagspill. Alle barna (og foreldrene) er viktige for at det skal bli bra både musikalsk og sosialt!

Korpset vil sende dere informasjon gjennom mail og appen Spond etter at dere har blitt registrert. Ellers blir informasjon lagt ut på hjemmesidene, www.lsmk.no. Der finner dere også oversikt over oppgavene i korpset, og hvem som gjør hva. Nøl ikke med å ta direkte kontakt. Har du for eksempel spørsmål om instrument eller spilling, så ta kontakt med dirigentene eller instruktørene.

Da ser vi dere snart. Ta en tur innom under samspillet og se hvordan korpslivet er, og bli kjent med dirigenter, andre korpsforeldre og musikanter! Korpset er en god platform for sosial vekst og musikalsk utvikling. Korps er gøy, og en hobby man kan ha hele livet.

Velkommen – vi håper dere skal trives i korpset!