Velge og bytte instrument

Alle instrumenter er like viktige i korpset og like morsomme å spille på. Men det er jo viktig at en trives med det instrumentet en har.

I Lilleborg skoles musikkorps har vi en egen «prøve-på-dag» hver vår. Dette foregår på skolen en liten stund etter korpset har hatt sin rekrutteringskonsert, og foreldre har meldt sin interesse til korpset. Da inviterer vi til at alle barna som vil, kan få prøve alle de ulike instrumentene korpset har, med foreldre / foresatte til stede.

Da er det gjerne litt felles informasjon først, før instruktører viser instrumentene og barna får prøve disse.

I korpset vårt har vi disse instrumentene: Fløyte, klarinett, saxofoner, kornett og trompet, althorn, waldhorn, trombone, tenorhorn og baryton / euphonium, tuba, el-bass og ulike slagverksinstrumenter.

I korpset legger vi stort sett opp til at vi tar opp noen aspiranter på alle instrumenter, for å ha en så jevn fordeling som mulig. Våre instruktører ser på barnas fysikk og andre muligheter / begrensninger når instrumentene prøves. Barna får så velge seg tre instrumenter de gjerne vil spille, så setter vi sammen aspirantene ut fra dette, samt korpsets behov og de instrumenter vi har tilgjengelig.

Det er her viktig å presisere at alle instrumenter er like viktige og like morsomme å spille på. Mange velger gjerne et instrument fordi en venn eller venninne spiller dette. Men forsøk å velge et instrument du liker eller synes er spennende, som du klarte å spille litt på når du prøvespilte det.

Vi anbefaler ikke å bytte instrument, uten at det er helt spesielle grunner for dette. Det kan være munnstilling, tannstilling eller andre ting som instruktør ser som begrensende. Eller eventuell skade. Når en starter på et nytt instrument, blir en automatisk satt litt tilbake nivåmessig. Det kan være vanskelig å ta igjen, dersom motivasjonen ikke er ekstra stor.