Oppspill

Alle som er i sitt andre år i LSMK juniorkorps skal gjøre et oppspill for Tora og Lars Espen før de blir hovedkorpsmusikanter. Junior 2 får muligheten til å hospitere i HK fra 1. april frem til oppspilldatoen. Da har de god tid til å bli kjent med alle sangene på hovedkorpsets samspill. (Denne sesongen gjorde vi det litt annerledes pga korona, og de fikk hospitere fra før jul).
 
Dato for oppspill våren 2021 er ikke fastsatt pga av korona, men det skjer vanligvis rett før 17. mai. 
 
Dersom det er noen i junior 1 som er veldig ivrig, har de selvfølgelig lov til å prøve seg, men det må spillelærer bestemme sammen med eleven, foreldre / foresatte og dirigentene. 
På oppspill skal de spille følgende:
– Minst tre ulike skalaer (en må være Bb natura), minst én av de i to oktaver
– Ett selvvalgt stykke (dette bør være et solostykke)
– Ett av korpsstykkene hovedkorpset spiller nå (marsj eller konsertstykke)
– De får et kort prima vistastykke (en melodi de ser for første gang) på oppspillet. (Dette er enkelt, og har alltid gått veldig greit tidligere)
Alle skal ha fått utdelt hovedkorpsstykkene som de skal øve på frem til oppspillet mens de er i hovedkorpset som hospitant, ev. kan juniordirigenten dele ut dette i forkant.
Instruktørene er godt informert om denne prosessen og legger inn forberedelser til oppspillet i sine ukentlige spilletimer.
Forslag til HK-stykker:
Nasjonalsanger etc. (hovedkorpsstemme på sitt instrument):
– Ja, vi elsker
– Gud signe vårt dyre Fedreland
– Flaggfanfare
Marsjer:
– Norge i rødt, hvitt og blått
– Gammel Jegermarsj
Dette skal være en positiv “greie”, som skal motivere til øving, samtidig som det stiller noen forventninger til hva som kreves i hovedkorpset. Vi ønsker at de eldste skal ha et stadig høyere nivå. Oppspillet er derfor ikke et prøvespill, men et mål å se frem mot. Det er viktig at dere som instruktører motiverer juniorene til å gjøre seg klare og gjør dette på en god og positiv måte, samtidig som dere ufarliggjør dette oppspillet.
De juniorene som ønsker det, får hospitere i hovedkorpset frem mot oppspillet. Det betyr at de får spille med hovedkorpset fra 1. april kl 17.45 – 20.00, frem til sommeren. De kan fortsatt være med på juniorsamspill, dersom de ønsker det.
Vi vet at det er store forventninger blant en del av juniormusikantene om at de skal inn i hovedkorpset. Andre ønsker fortsatt å spille med juniorene ett år til. Derfor arrangerer vi et “oppspill” for de som ønsker det (de som blir med på hovedkorpsets samspill).
Lykke til!
 
Beste hilsen
Dirigenter og styret i LSMK