Instrumenter

Korpset har et lager av instrumenter på skolen, men de fleste instrumentene er i bruk. Materialkomiteen har ansvaret for alle instrumentene og holder orden på instrumentregisteret som sier hvor instrumentet er og hvilken tilstand det er i. Alle instrumenter er forsikret gjennom korpsets medlemskap i Norges Musikkorps Forbund. Korpset dekker egenandel / vedlikeholdsutgifter så lenge det er slitasje og uhell.

Det er instrumentlærerene som hjelper til å sjekke at instrumentet er i orden. Enkle feil kan instrumentlærer hjelpe til med, ellers må instrumentet på reparasjon. Musikanten/Foresatte vil vanligvis bli bedt om å levere instrumentet på reparasjon selv. Når instrumentet er levert får musikanten erstatningsinstrument av instrumentlæreren – så lenge vi har noe på lager. Materialkomiteen vil vurdere om instrumentet skal repareres hvis det er en dyr reparasjon.

Hvis du lurer på om instrumentet er i orden må du ta kontakt med instrumentlærer. Du kan også ta kontakt med materiellkomteen, men vi er ikke eksperter på de forskjellige instrumentene, så vi er avhengig av å forhøre oss med andre.

Instrumenter er dyre, så det er viktig de blir godt tatt vare på og nødvendig vedlikehold blir utført. Ta kontakt med instrumentlærer hvis du har spørsmål om vedlikehold.

Her er de instrumentene vi har i korpset:

  • Fløyte
  • Klarinett
  • Saxofon
  • Trompet / Kornett
  • Waldhorn
  • Baryton / Euphonium / Tenorhorn
  • Trombone
  • Tuba
  • El-Bass
  • Slagverk – trommer og andre slagverkinstrumenter, melodisk slagverk m.m.