Finanskomite

Finanskomiteen har ansvar for korpsets inntekter (Loppemarked, Ekstern finansiering) og for å evaluere korpsets drift.

Leder
Bemanning Loppemarked
Karoline Bakka Hjertø
karoline.hjerto@gmail.com
992 27 303
Medlem
Markedsføring loppemarked
Mari Torset
mari.torset@gmail.com
924 05 673
Medlem
Materiell Loppemarked
Anne Gjertrud
Annegjertrud@hotmail.com
412 34 561
MedlemEllen Lange
ellen.lange@tekniskmuseum.no
482 58 183
MedlemMerethe Nordling
merethe.nordling@gmail.com
913 45 805