Korpsstyret / Valgkomite / Revisor

Valgt på årsmøtet 27 Januar 2020.

Korpsstyret

Leder Sven Thore Kloster
stkloster@gmail.com
482 56 847
Nestleder / Sekretær 1Aksel Finborud
aksel.finborud@gmail.com
975 98 524
Økonomiansvarlig Runa Urheim
runa.urheim@gmail.com
977 27 275
Kasserer Simona Pandolfo
Simona.pandolfo@yahoo.com
463 72 035
Sekretær 2Marte Spurkland
martespurk@gmail.com
928 32 205
Rep Driftskomite Hanna Vangen
hav.nordbo@gmail.com
992 58 678
Styremedlem
(Rep Loppekomite)
Stine Indergård
stineinder@hotmail.com
928 52 752

De som sitter i Drift- og Materialkomite og ikke er i korpsstyret, er valgt som varamedlemmer slik at de kan representere sin komite i styremøter. Tilsvarende er nestledere for Loppekomiteen også vara i styret.

Valgkomite

Leder Aksel Finborud
aksel.finborud@gmail.com
975 98 524
Medlem Helga Hem
helga.hem@me.com
930 88 065
Medlem Vibeke Lochner
vibeke.lochner@hotmail.com
975 67 746

Revisor

Revisor er ansvarlig for å revidere regnskap, men er ikke utdannet revisor

Revisor Harald Sørlie
harald.sorlie@gmail.com
990 26 283
Revisor