Korpsstyret / Valgkomite / Revisor

Valgt på årsmøtet 26. Februar 2018.

Korpsstyret

Leder Leiv Holm
leiv.holm@gmail.com
948 14 492
Nestleder
(Rep Driftskomite)
Anders Gjøsund
anders.gjosund@sweco.no
924 05 673
Kasserer Gry Bruce-Cassidy
gry_korps@gale-huset.net
907 31 675
Styremedlem
(Rep Finanskomite)
Karoline Hjertø
karoline.hjerto@gmail.com
992 27 303
Styremedlem
(Rep Materialkomite)
Åste Dokka
aadokka@yahoo.no
932 35 170

De som sitter i Drift-, Finans- og Materialkomite per 26. Februar 2018 og ikke er i korpsstyret, er valgt som varamedlemmer slik at de kan representere sin komite i styremøter.

Valgkomite

Leder Stine Indergård
stineinder@hotmail.com
928 52 752
Medlem Hege Ovesen
hegeovesen1312@gmail.com
917 91 734

Revisor

Revisor er ansvarlig for å revidere regnskap, men er ikke utdannet revisor

Ansvarlig Ivan Uthus
ivan.uthus@front.no
974 01 827
Vara Harald Erik Sørlie
harald.sorlie@gmail.com
990 26 283