Samspill Hovedkorps

Tid: Mandager, 17:45 – 20:00

Sted: Aulaen, Lilleborg skole

OBS! Frem mot konkurransen i mars øver hovedkorpset også på Sagene skole, sammen med Sagene skolekorps, ONSDAGER kl 18.15 – 20.15!

Dirigent: Lars Espen Rath Vestad

Hovedkorpsets tillitsvalgte:
(valgt for skoleåret 2018 – 2019)
Elin Vastel                                                                 Dirigent Lars Espen og hovedkorpset
Siv Alsaker
Mats Lochner (vara)

Foreldrevakter: 2 foresatte fra Hovedkorpset. Se egen vaktliste og instruks. Servering av frukt.

Husk: Gi beskjed til Lars Espen hvis du ikke kan komme!

Send gjerne en sms til 906 53 555, eller en e-post til lars.espen.rath.vestad@stange.kommune.no

I samspill har instrumentene forskjellige stemmer. Hver elev får utdelt notene for det som skal spilles. Notene er blitt tilpasset de instrumentene som besetningen har, slik at det totale musikalske uttrykket blir riktig. Hvis viktige instrumenter er borte på en konsert kan en være nødt til å endre notene for andre musikanter rett før konserten for kunne representere stemmene som utgjør musikkstykket. Derfor er det viktig å møte opp og eventuelt gi beskjed i god tid hvis du ikke kan spille på de opptredener som er planlagt!

Øving på samspillnotene får musikanten også hjelp til i enetimene. Det er veldig viktig at musikantene møter både til samspill og enetimer. Hvis ikke, blir man raskt hengende etter. Det er også viktig at foreldre legger til rette for, og motiverer til, at musikantene øver hjemme. Se også Retningslinjer for annonsering og oppfølging av spilleprogram.

I samspill og på konserter er alle med på det nivået de er – det er ingen reservebenk i korpset.

Ta gjerne kontakt med Lars Espen, dersom du har musikalske spørsmål. 

Repertoar, vårhalvåret 2019

Nå jobber hovedkorpset med følgende:

A. Konsertstykker:

– Bad (konkurransestykke 1)

– The Phantom of the Opera (konkurransestykke 2)

– Mamma Mia (konkurransestykke 3)

– Møkkamann

– Listen Here

– Pirates of the Caribbean

– The Final Countdown

– All about that bass

B. Marsjer:

1. Gammel Jegermarsj

2. Norge i rødt, hvitt og blått

3. Lilleborg-Samba

4. The Red Rock March

5. Snappy Snares

6. Bravo March

Vi øver til distriktsmesterskapet i Fredrikstad, lørdag 23. mars! – Og skolekonsertene mandag 25. mars.

Vi har nå et samarbeid med Sagene skoles musikkorps, og vi skal spille sammen på distriktsmesterskapet. Derfor er alle musikantene våre i hovedkorpset invitert til å være med på øvelsene til Sagene.

Øvelsene på Sagene skole er onsdager fra kl 18.15 – 20.15.

Oppmøte fra kl 18.00, inngang E, og opp i 4. etasje.

Sagene er også velkomne på våre mandagsøvelser. Deres nye dirigent, Anja-Christin Nielsen, er med på flere av våre mandagsøvelser.

Obs! Endringer kan forekomme! Følg med på denne siden!

Husk å øve på konkurransestykkene med spillelæreren din!

Vi jobber nå med å lage et ekstra musikalsk og sosialt tilbud til alle fra 7. trinn og oppover.

Mer informasjon om dette kommer etter hvert. Det blir veldig spennende og bra!

Husk å ta med alle noter, blyant, marsjhefte, noteklype, sele etc. til alle øvelser!

Ta alltid med alle samspillnoter til spilletimen, og øv på dette sammen med instruktøren din.