Samspill Hovedkorps

Tid: Mandager, 17:45 – 20:00

Sted: Aulaen, Lilleborg skole

Dirigent: Lars Espen Rath Vestad

Hovedkorpsets tillitsvalgte:
(valgt for skoleåret 2018 – 2019)
Elin Vastel
Siv Alsaker
Mats Lochner (vara)

Foreldrevakter: 2 foresatte fra Hovedkorpset. Se egen vaktliste og instruks. Servering av frukt.

Husk: Gi beskjed til Lars Espen hvis du ikke kan komme!

Send gjerne en sms til 906 53 555, eller en e-post til lerv@online.no

I samspill har instrumentene forskjellige stemmer. Hver elev får utdelt notene for det som skal spilles. Notene er blitt tilpasset de instrumentene som besetningen har, slik at det totale musikalske uttrykket blir riktig. Hvis viktige instrumenter er borte på en konsert kan en være nødt til å endre notene for andre musikanter rett før konserten for kunne representere stemmene som utgjør musikkstykket. Derfor er det viktig å møte opp og eventuelt gi beskjed i god tid hvis du ikke kan spille på de opptredener som er planlagt!

Øving på samspillnotene får musikanten også hjelp til i enetimene. Det er veldig viktig at musikantene møter både til samspill og enetimer. Hvis ikke, blir man raskt hengende etter. Det er også viktig at foreldre legger til rette for, og motiverer til, at musikantene øver hjemme. Se også Retningslinjer for annonsering og oppfølging av spilleprogram.

I samspill og konserter er alle med på det nivået de er – det er ingen reservebenk i korpset.

Ta gjerne kontakt med Lars Espen, dersom du har musikalske spørsmål. 

Repertoar, høsten 2018

Nå jobber hovedkorpset med følgende:

A. Konsertstykker:

– All about that bass

– Pirates of the Caribbean

– Mamma Mia

– The Final Countdown

– The Phantom of the Opera

B. Julestoff:

– Du grønne, glitrende tre

– Deilig er den himmel blå

– Glade jul

– Tenn lys

– Selmas Sang

– En stjerne skinner i natt

– Deilig er jorden

– The Polar Express

– Rudolf er rød på nesen

– Jingle Bell Rock

– Det lyser i stille grender

C. Marsjer:

1. Gammel Jegermarsj

2. Norge i rødt, hvitt og blått

3. Lilleborg-Samba

4. The Red Rock March

5. Snappy Snares

Husk å ta med alle noter, blyant, marsjhefte, noteklype, sele etc. til alle øvelser!

Ta alltid med alle samspillnoter til spilletimen, og øv på dette sammen med instruktøren din.