Samspill Juniorkorps


Tid: Mandager, 16:00 – 17:30

Sted: Aula, Lilleborg skole

Dirigent: Ingrid Thorstensen

Foreldrevakter: 2 foresatte fra Juniorkorpset. Se egen vaktliste og instruks. Servering av frukt.

Husk:

  • Barna kan trenge en ekstra matpakke!
  • Gi i beskjed til Ingrid hvis du ikke kan komme!

I samspill har instrumentene forskjellige stemmer. Hver elev får utdelt notene for det som skal spilles.

Øving på samspillnotene får musikanten også hjelp til i enetimene. Det er veldig viktig at musikantene møter både til samspill og enetimer. Hvis ikke, blir man raskt hengende etter. Det er også viktig at foreldre legger til rette for, og motiverer til, at musikantene øver hjemme. Se også Retningslinjer for annonsering og oppfølging av spilleprogram.

I samspill og konserter er alle med på det nivået de er – det er ingen reservebenk i korpset.

Ta gjerne kontakt med Ingrid, dersom du har musikalske spørsmål. 

Program høsten 2018

Nå øver juniorkorpset på følgende musikkstykker:

Konsertstykker og marsjer:

  • Ring ring
  • Oh, when the saints
  • Lilleborg-Samba
  • The Red Rock March
  • Gammel Jegermarsj

(Flere stykker kommer)

Julemusikk:

  • Deilig er jorden (fellesnummer med AK og HK)
  • Tre nøtter til Askepott
  • Frosty the snowman

Husk, ta alltid med alle noter til øvelsen, samt annet utstyr du trenger (fliser, seler, stikker osv.)

Spillelæreren din vil hjelpe deg med å øve på samspillstoff på enetimene, så alle noter må også være med dit.